Monthly Archives: Tháng Chín 2020

Hướng dẫn khóa bàn phím và chuột trên máy vi tính cực dễ

Máy tính hay laptop là thiết bị quan trọng, chứa được nhiều dữ liệu cá nhân và các thông tin quan trọng của mỗi người. Vì vậy, nhiều người đã chọn cách khóa bàn phím và chuột trên máy tính khi không có nhu cầu sử dụng. Khóa bàn phím là cách đơn giản nhất để […]

Cách tạo hiệu ứng văn bản long lanh trong Adobe Photoshop

Cách tạo hiệu ứng văn bản long lanh Bước 1 Tạo một tài liệu mới 1000 x 500px, click và biểu tưởng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của panel Layers, chọn Pattern và thiết lập Pattern thành Beige paper. Bước 2 Tạo văn bản bằng cách sử dụng các font Premier Script và thay […]

Cách tạo một hiệu ứng chữ dạng sơn xịt trong Adobe Photoshop

Cách tạo một hiệu ứng chữ dạng sơn xịt Bước 1 Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, đặt hình BrickMedievalBlocks0129 lên trên của layer Background, và đặt lại kích thước nếu cần Bước 2 Tạo văn bản bằng cách sử dụng font Graun, và thay đổi Color là #ff4c3e và kích thước Size thành 250 pt. Bước 3 Thay đổi Blend Mode của layer chữ […]

Cách tạo hiệu ứng chữ Retro trong Adobe Photoshop

Bước 1 Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient. Tạo gradient fill bằng cách sử dụng màu sắc Colors #aad1cf bên trái và #3accc7 ở bên phải, thay đổi phong cách Style thành Radial và Scale thành 200 và đánh dấu vào ô Dither. Bước 2 Thêm một layer Pattern Fill, cài đặt Pattern thành texturetastic […]

Cách tạo hiệu ứng chữ Sci Fi trong Adobe Photoshop

Cách tạo hiệu ứng chữ Sci Fi Bước 1 Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient. Tạo gradient fill sử dụng màu #5b7177 bên trái và #0a252b ở bên phải, và thay đổi Style thành Radial, Scale là 200, và đánh dấu vào ô Dither. Bước 2 Thêm một […]

Cách tao một hiệu ứng chữ 3D cơ bản trong Adobe Photoshop

Cách tao một hiệu ứng chữ 3D cơ bản Bước 1 Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient. Tạo ra gradient fill bằng cách sử dụng màu Colors #6a6a6a bên trái và #b1b3b2 ở bên phải, và đánh dấu vào ô Dither. Bước […]

Cách tạo hiệu ứng chữ Chrome trong Adobe Photoshop

Cách tạo hiệu ứng chữ Chrome Adobe Photoshop là phần mềm không còn quá xa lạ đối với các bạn designer, và công dụng của nó thì quá tuyệt vời đúng không? Đặc biệt, với những bạn yêu thích tạo hiệu ứng chữ lại thêm phần mê mẩn. Sau đây, Nadestore xin chia sẻ lại […]

Cách tạo hiệu ứng văn bản Neon trong Adobe Photoshop

Cách tạo hiệu ứng văn bản Neon Bước 1 Tạo một document mới 1000 x 500 px, nhấp chuột vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer nằm ở phía dưới panel Layers, và chọn Gradient. Tạo gradient fill sử dụng màu Colors #2e0d45 ở phía bên trái và #0d0317 ở phía bên phải, thay đổi Stylethành Radial, Scale là 200 và chọn hộp Dither. Bước 2 Đặt hình BrickLargeBrown0025 lên […]

Cách tạo các hiệu ứng chữ chìm và nổi trong Adobe Photoshop

Cách tạo các hiệu ứng chữ chìm và nổi Bước 1 Tạo một document mới 1000 x 500 px, nhấp chuột vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer nằm ở phía dưới panel Layers, và chọn Gradient. Tạo gradient fill sử dụng màu Colors #3c9179 ở phía bên trái và #57caaa ở phía bên phải, và chọn hộp Dither. Bước 2 […]

Cách tạo một hiệu ứng chữ kim loại trong Adobe Photoshop

Cách tạo một hiệu ứng chữ kim loại trong Adobe Photoshop Bước 1 Tạo một document mới 1000 x 500 px, nhấp chuột vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer nằm ở phía dưới panel Layer, và chọn Gradient. Tạo gradient fill sử dụng màu Colors #596267 ở phía bên trái và #222831 ở phía bên phải, thay đổi Stylethành Radial, Scale thành 200 và chọn hộp Dither. […]