HDD Box 2.5 USB 3.0 SSK

140,000 

Hỗ trợ 500GB

BH: 6 Tháng

Danh mục: