Tag Archives: iphone

Chuẩn bị có thể thu hồi tin nhắn trên điện thoại iPhone

Apple đang thử nghiệm nội bộ tính năng thu hồi tin nhắn trong phiên bản iOS kế tiếp. Theo MacRumors, Apple đang thử nghiệm một tính năng vượt trội, cho phép chủ sở hữu iPhone rút lại tin nhắn được gửi qua iMessage, dịch vụ tích hợp trong ứng dụng Messages của iPhone. Khi tin nhắn được thu hồi, sẽ […]