Tag Archives: vmap

Bản đồ Vmap – bản đồ do người việt cho người Việt

Ngày 01/10/2019 vừa qua, bản đồ Vmap số riêng của Việt Nam đã được ra mắt. Với 23,4 triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước, đây là bản đồ số chi tiết nhất do Việt Nam phát triển, cung cấp cho người dùng địa chỉ chi tiết tời từng ngõ, ngách. Khác với một […]