SSD 120G Fuhler C2004 Sata III

540,000  480,000 

Tốc độ đọc: 561 MB/s

Tốc độ ghi: 511 MB/s

BH: 36 Tháng