SSD 120G Kingston A400

600,000 

Tốc độ đọc: 500 MB/s

Tốc độ ghi: 450 MB/s

BH: 36 Tháng