SSD 180G Intel – Bền – Khỏe – Rẻ

1,620,000 

Tốc độ đọc: 540 MB/s

Tốc độ ghi: 490 MB/s

BH: 36 Tháng