SSD 240G Adata ASU650SS

1,160,000 

Tốc độ đọc: 520 MB/s

Tốc độ ghi: 450 MB/s

BH: 36 Tháng