SSD 240G Kingmax SMV32 Sata III

1,080,000 

Tốc độ đọc: 500 MB/s
Tốc độ ghi: 410 MB/s
BH: 36 Tháng