SSD 240G Kingston A400

1,040,000 

Tốc độ đọc: 500 MB/s

Tốc độ ghi: 350 MB/s

BH: 36 Tháng