Cách tạo hiệu ứng chữ Sci Fi trong Adobe Photoshop

Cách tạo hiệu ứng chữ Sci Fi

Bước 1
Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient.

Tạo gradient fill sử dụng màu #5b7177 bên trái và #0a252b ở bên phải, và thay đổi Style thành RadialScale là 200, và đánh dấu vào ô Dither.


Bước 2
Thêm một layer Pattern fill, thiết lập Pattern thành 9.jpg (từ gói Metal seamless textures), và thay đổi chế độ Blend Mode thành Multiply.


Bước 3
Tạo văn bản sử dụng các font Bhejeuct Gash, và thay đổi Color thành #283032 và kích thước Size thành 250 pt.


Bước 4
Nhấp đúp vào layer văn bản để áp dụng phong cách lớp sau đây:

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:

 

 • Depth: 200
 • Size: 15
 • Bỏ chọn Use Global Light
 • Angle: 157
 • Altitude: 16
 • Gloss Contour: Valley – Low
 • Chọn Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
   

  • Color: #e99d89
  • Opacity: 100%
 • Shadow Mode: Color Burn
   

 • Color: #c7c7c7
 • Opacity: 70%

 


Thêm một Contour với các cài đặt này:

 

 • Contour: Cone – Inverted
 • Chọn ô Anti-aliased
 • Range: 100%


Thêm một Texture với các cài đặt này:

 

 

 • Pattern: Diagonal lines medium (từ gói 30 Simple Patterns)


Thêm một Stroke với những cài đặt này:

 

 

 • Size: 2
 • Blend Mode: Linear Dodge (thêm vào)
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Sử dụng gradient fill Riddle of Steel


Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 

 

 • Blend Mode: Lighter Color
 • Color: #42f4ff
 • Opacity: 75%
 • Distance: 15
 • Size: 20
 • Contour: Cone – Asymmetrical


Thêm một Inner Glow với những cài đặt này:

 

 

 • Blend Mode: Linear Dodge (thêm vào)
 • Opacity: 100%
 • Color: #b76c3e
 • Source: Center
 • Size: 15


Thêm một Satin với các cài đặt này:

 

 

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color: #9afff0
 • Opacity: 58%
 • Angle: 60
 • Distance: 50
 • Size: 8
 • Contour: Linear
 • Chọn ô Anti-aliased
 • Chọn ô Invert


Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 

 

 • Chọn ô Dither
 • Blend Mode:
 • Chọn ô Gradient để tạo hiệu ứng chuyển màu với các giá trị sau:

Color – Location

 

 

 • #000000 – 0%
 • #11637e – 34%
 • #25abdd – 71%
 • #ffffff – 100%


Thêm một Outer Glow với các cài đặt này:

 

 

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 100%
 • Color: #67e5e8
 • Size: 10


Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 

 

 • Opacity: 35%
 • Distance: 15
 • Spread: 25
 • Size: 18


Điều này sẽ tạo ra phong cách chữ như thế này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *